Ben ik verplicht contributie te heffen voor het lidmaatschap?

Een vereniging is niet wettelijk verplicht om contributie te heffen. Toch is het wel gebruikelijk dat een vereniging Рwat een politieke partij in de kern is Рde leden vraagt om contributie te betalen. Contributie vormt een belangrijke inkomstenbron, waarmee de vereniging draaiend gehouden kan worden.