Modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Politiek

Als bestuur heb je regelmatig te maken met de actuele politiek: tijdens onderhandelingen, in het functioneren van de fractie en bij het ondersteunen van het politieke werk van je partij. In deze modules leer je hoe je daarin zo effectief mogelijk optreedt.

Stemhulpen

Stemhulpen

Veel gemeenten kopen een stemhulp in om hun inwoners te informeren over de standpunten van

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid

Module Integriteit en weerbaarheid tijdens je werk als volksvertegenwoordiger of bestuurder Je bent beëdigd als

Coalitieonderhandelingen

Coalitieonderhandelingen

Deze module laat stapsgewijs zien hoe coalitieonderhandelingen in grote lijnen meestal verlopen en hoe je je daar met je partij zo goed mogelijk op kunt voorbereiden.

Onderhandelen

Onderhandelen

Onderhandelingen in de gemeentepolitiek, zoals collegeonderhandelingen, zijn vaak spannend en intens. Er staat veel op het spel: ‘Komen we eruit met de andere partijen? Halen we als partij onze punten binnen?’ Met een goede aanpak vergroot je de kans op succes.

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Leiderschap voor vrouwen: 10 tips voor succes

Hoe ben je als vrouw in de lokale politiek zo effectief mogelijk? Met deze tips krijg je inzicht in hoe je gezien en beoordeeld wordt, wat je kunt doen om je zichtbaarheid te vergroten en je ambities duidelijk te maken.

Online onderzoek doen voor raadsleden

Online onderzoek doen voor raadsleden

Een raadslid heeft recht op informatie, inzage in documenten en indien nodig meer (achtergrond)informatie over gemeentelijke onderwerpen. Dit hoort bij de actieve en passieve informatieplicht (art. 169 en 180 Gemeentewet)