Modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Werving, kandidaten, bestuurders

Hier vind je praktische handreikingen om werving en selectie van kandidaat-raadsleden en bestuurders professioneel aan te pakken.

Integriteit en weerbaarheid

Integriteit en weerbaarheid

Lokale politici en bestuurders leven in een glazen huis. Hun gedrag ligt onder een vergrootglas. Het is belangrijk dat zij integer handelen laten zien: eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.

Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen

Meer vrouwen in de politiek in vijf stappen

Wat kun je doen om meer vrouwen te interesseren om raadslid of wethouder te worden? Deze handreiking geeft tips uit de praktijk, op basis van inzichten uit recent psychologisch onderzoek.

Hoe maak je een wethoudersprofiel?

Hoe maak je een wethoudersprofiel?

Het benoemen van een wethouder gebeurt na de gemeenteraadsverkiezingen, volgens de volgende stappen: Na de

Opstellen fractieprofiel

Opstellen fractieprofiel

De fractie is een team van mensen die elkaar aanvullen qua kenmerken, kennis en vaardigheden. Hoe ziet de ideale fractie voor jouw partij wat betreft leeftijd, ervaring, gender, woonplaats, achtergrond, enzovoorts eruit?

Scouten en werven van kandidaat-raadsleden

Scouten en werven van kandidaat-raadsleden

Gemiddeld vernieuwt een fractie zich voor de helft bij de verkiezingen. Hoe vind je de juiste mensen om jouw partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Opstellen profiel raadslid

Opstellen profiel raadslid

De zoektocht naar kandidaat-raadsleden voor jouw partij begint met het opstellen van een profiel. Deze module laat in een voorbeeldprofiel zien wat je daar in kunt zetten en welke procedure je daarbij kunt hanteren.