Politiek

Je stond voor jouw partij op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. En dan ben je ineens gekozen als lid van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Of misschien ben je gevraagd om wethouder of gedeputeerde te worden. Met welke zaken krijg je in die situaties allemaal te maken? Wie ondersteunt je daarbij en waar kun je terecht met vragen? Daarover lees je hier meer, ingedeeld per functie. Je kunt dus snel zien welke informatie voor jou van belang is.

Overzicht lokale en regionale politieke partijen in Nederland

In dit overzicht vindt u alle lokale en regionale politieke partijen in Nederland. Staat u er niet tussen of klopt uw website of naam niet meer? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@lokalepolitiekepartijen.nl 

Integriteit en veiligheid

Het is belangrijk dat je als bestuurder, wethouder of raadslid je werk op een integere en veilige manier kunt uitoefenen. Waar vind je advies en ondersteuning op dat gebied?

Voor Raadsleden

Als raadslid hoef je niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Veel van je vragen kun je stellen aan de griffier. De gemeenteraad is werkgever van de griffie.

Voor Statenleden

Leden van de Provinciale Staten worden ook ondersteund door een griffier. De Provinciale Staten zijn werkgever van de griffie.

Voor Bestuurders

Ook voor bestuurders zijn er organisaties en beroepsverenigingen waar je kennis en ervaringen kunt uitwisselen, die gezamenlijke belangen behartigen en ondersteuning bieden. Daarover vind je hier meer informatie.

Voor Wethouders

Voor Leden algemeen bestuur Waterschap

Voor Gedeputeerden

Voor Burgemeesters