Online modules

Maak een wethoudersprofiel, campagnestrategie of sterkte-zwakteanalyse met online modules die je hier kunt downloaden. Er komen steeds nieuwe modules bij.

Politiek

Als bestuur heb je regelmatig te maken met de actuele politiek: tijdens onderhandelingen, in het functioneren van de fractie en bij het ondersteunen van het politieke werk van je partij. In deze modules leer je hoe je daarin zo effectief mogelijk optreedt.

Werving, kandidaten, bestuurders

Hier vind je praktische handreikingen om werving en selectie van kandidaat-raadsleden en bestuurders professioneel aan te pakken.

Campagne en communicatie

Hoe ben je als partij het hele jaar door zichtbaar? En hoe bereik je je doelgroepen op de meest effectieve manier? Deze modules geven daarvoor bruikbare handvatten.

Organisatie

Om als lokale partij succesvol te zijn, moet je organisatie staan als aan huis. Deze modules leveren daarvoor bouwstenen.