Guus Beugelink | Vragen

Water Natuurlijk is de grootste waterschapspartij in NL. Ik ben namens WN 9 jaar hoogheemraad geweest bij ws De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Ben sinds kort vz a.i. van de regionale afdeling HDSR van WN